KLACHTENFORMULIER

Wij willen u er graag aan herinneren dat het volgens onze voorwaarden niet mogelijk is om een klacht in te dienen voor fotobehang dat reeds op de muur is geplakt!

Ook geringe kleurafwijkingen zijn niet voor reclamatie vatbaar. Enkel met een eerder besteld monster kunt u een klacht indienen.

  Ingevuld op:

  KLANTGEGEVENS

  Voornaam en achternaam:

  Adres:

  Telefoonnummer:

  E-mail adres:

  DETAILS VAN DE GEGEVEN GOEDEREN

  Bestellingsnummer:

  Datum aankoop goederen:

  Naam en afmetingen van de goederen:

  Gedetailleerde beschrijving van de non-conformiteit van de goederen:

  Als het onderwerp van de klacht een fotobehang is, is dit dan gelijmd?

  Bij het ingediende formulier dienen foto's te zijn opgenomen van het fotobehang dat het gehele product bedekt (op een afstand van 2-3 meter).

  De klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail met het klachtenformulier in behandeling genomen.

  De koper die een gebrek meldt, is verplicht om op verzoek van de Verkoper het gebrekkige product (op eigen kosten) op te sturen om de klachtenprocedure uit te voeren.